11. A logikai pozitivizmus. A tudomány és a metafizika viszonya

 

Bécsi Kör

Group of philosophers who gathered round Moritz Schlick, after his coming in Vienna in 1922. They organized a philosophical association, named Verein Ernst Mach (Ernst Mach Association). However, meetings on philosophy of science and epistemology began as early as 1907, promoted by Frank, Hahn and Neurath, who later arranged to bring Schlick at the University of Vienna. Among Vienna Circle's members were M. Schlick, R. Carnap, H. Feigl, P. Frank, K. Goumldel, H. Hahn, V. Kraft, O. Neurath, F. Waismann. Also K. R. Popper and H. Kelsen had many contacts with the Vienna Circle, although they did not belong to it. At the meetings was also discussed Wittgenstein's Tractatus, and there were several meetings between Wittgenstein, Schlick, Waismann and Carnap. In 1929 Hahn, Neurath and Carnap published the manifesto of the circle: Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis (A scientific world-view. The Vienna Circle).

Vienna Circle was very active in advertising the new philosophical ideas of logical positivism. Several congresses on epistemology and philosophy of science were organized, with the help of the Berlin Circle. There were some preparatory congresses: Prague (1929), K&oumlnisberg (1930), Prague (1934) and then the first congress on scientific philosophy held in Paris (1935), followed by congresses in Copenhagen (1936), Paris (1937), Cambridge, England (1938), Cambridge, Mass. (1939). The K&oumlnisberg congress (1930) was very important, for Goumldel announced he has proved the completeness of first order logic and the incompleteness of arithmetic. Another very interesting congress was the one held in Copenhagen (1936), which was dedicated to quantum physics and causality.

Between 1928 and 1937, the Vienna Circle published ten books in a series named Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung (Papers on scientific world-view), edited by Schlick and Frank. Among these works was Logik der Forschung, 1935, which is the first book published by K. R. Popper. Seven works were published in another series, called Einheitswissenschaft (Unified science), edit by Carnap, Frank, Hahn, Neurath, Joergensen (after Hahn's death) and Morris (from 1938). In 1930 Carnap and Reichenbach undertook the editorship of the journal Erkenntnis, which was published between 1930 and 1940 (from 1939 the editors were Neurath, Carnap and Morris).

The following is the list of works published in the two series edit by the Vienna Circle.

Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung (Papers on scientific world-view), edit by Schlick and Frank.

R. von Mises, Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, 1928 (Probability, statistics, and truth, New York : Macmillan company, 1939)

R. Carnap, Abriss der Logistik, 1929

M. Schlick, Fragen der Ethik, 1930 (Problems of ethics, New York : Prentice-Hall, 1939)

O. Neurath, Empirische Soziologie, 1931

P. Frank, Das Kausalgesetz und seine Grenzen, 1932 (The law of causality and its limits, Dordrecth ; Boston : Kluwer, 1997)

O. Kant, Zur Biologie der Ethik, 1932

R. Carnap, Logische Syntax der Sprache, 1934 (The logical syntax of language, New York : Humanities, 1937)

K. R. Popper, Logik der Forschung, 1934 (The logic of scientific discovery, New York : Basic Books, 1959)

J. Schaumlcheter, Prologomena zu einer kritischen Grammatik, 1935 (Prolegomena to a critical grammar, Dordrecth ; Boston : D. Reidel Pub. Co., 1973)

V. Kraft, Die Grundlagen einer wissenschaftliche Wertlehre, 1937 (Foundations for a scientific analysis of value, Dordrecth ; Boston : D. Reidel Pub. Co., 1981)

Einheitswissenschaft (Unified science), edit by Carnap, Frank, Hahn, Neurath, Joergensen (after Hahn's death), Morris (from 1938)

H. Hahn, Logik, Mathematik und Naturerkennen, 1933

O. Neurath, Einheitswissenschaft und Psychologie, 1933

R. Carnap, Die Aufgabe der Wissenschaftlogik, 1934

P. Frank, Das Ende der mechanistichen Physik, 1935

O. Neurath, Was bedeutet rationale Wirtschaftsbetrachtung, 1935

O. Neurath, E. Brunswik, C. Hull, G. Mannoury, J. Woodger, Zur Enzyclop&aumldie der Einheitswissenschaft. Vortr&aumlge, 1938

R. von Mises, Ernst Mach und die empiritische Wissenschaftauffasung, 1939 These works are translated in Unified science - The Vienna Circle monograph series originally edited by Otto Neurath, Kluwer, 1987.

The members of the Vienna Circle were dispersed when Nazi party went into power in Germany; many of them emigrated to USA, where they taught in several universities. Schlick remained in Austria, but in 1936 he was killed by a Nazi sympathizer student in the University of Vienna.

Logical Positivism

(Also known as logical empiricism, logical neopositivism, neopositivism). School of philosophy risen in Austria and Germany during 1920s, primarily concerned with the logical analysis of scientific knowledge. Among its members were Moritz Schlick, founder of the Vienna Circle, Rudolf Carnap, the leading figure of logical positivism, Hans Reichenbach, founder of the Berlin Circle, Herbert Feigl, Philipp Frank, Kurt Grelling, Hans Hahn, Carl Gustav Hempel, Victor Kraft, Otto Neurath, Friedrich Waismann.

Logical positivists denied the soundness of metaphysics and traditional philosophy; they asserted that many philosophical problems are indeed meaningless. During 1930s the most important representatives of logical positivism emigrated to the USA, where they influenced American philosophy. Until 1950s logical positivism was the leading philosophy of science; today its influence persists especially in the way of doing philosophy, in the great attention given to the analysis of scientific thought and in the definitely acquired results of the technical research on formal logic and the theory of probability.

1 A logikai pozitivizmus tudományelmélete


Megjegyzés: A Bécsi Kör filozófusai nem tekinthetők egy egységes filozófiai rendszer képviselőinek, most azonban egy nagyjából invariáns megfogalmazást követünk.


2 Metafizika értelmességéről

Ha a mondatok értelmességének kritériuma, hogy megadhatók-e azok a feltételek, melyek között a mondat igaz, illetve hamis, akkor persze minden olyan mondat, amely nem teljesíti ezt a kritériumot, értelmetlen. Carnap ilyennek tekinti a metafizika legtöbb mondatát. Lásd a Heidegger ,,Mi a metafizika?''-jának ominózus passzusára vagy Descartes ,,Cogito, ergo sum.''-jára vonatkozó elemzését.

A logikai analízis értelmetlennek nyilvánít minden olyan állítólagos ismeretet, amely a tapasztalat fölé vagy mögé akar eljutni. Ez az ítélet érvényes mindenekelőtt az egész spekulatív metafizikára, a tiszta gondolkodásból vagy a tiszta intuícióból származó mindenféle állítólagos ismeretre, amely a tapasztalatot nélkülözhetőnek véli. De az ítélet vonatkozik az olyan metafizikára is, amely a tapasztalatból kiindulva, speciális következtetések segítségével akarja megismerni azt, ami a tapasztalat mögött, avagy ezen kívül van (így pl. .... az ,,oksági viszony lényegére'' vonatkozó kérdésre, ha az túl akar lépni az egymásutániság bizonyos szabályosságainak megállapításán; a ,,magábanvaló''-ról szóló fecsegésre). Továbbá, érvényes ez az ítélet a normák vagy értékek egész filozófiájára, minden normatív diszciplínaként felfogott etikára vagy esztétikára. (Carnap)
Továbbá a realizmusra, a szubjektív idealizmusra, a szolipszizmusra, a fenomenalizmusra és a korábbi értelemben vett pozitivizmusra. Mármost ha minden olyan állítás, amely közöl valamit, empirikus természetű és a tudományokhoz tartozik, akkor a filozófiának egyetlen feladat marad: egy módszer, a logikai elemzés módszere, a logikai alapok kutatásának a feladata. Ez az, amit ,,tudományos filozófiának'' nevezünk.

Megjegyzések:Laszlo E. Szabo
2003-05-25