LÁSZLÓ E. SZABÓ Home Publications Courses Links CV Department Home

E. Szabó László

A nyitott jövő problémája
véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában

(The Problem of Open Future - chance, causality, and determinism in physics)

Typotex Kiadó, Budapest 2002
 
Hibajegyzék (PDF) >>>
Internetes vásárlás >>>


A kvantummechanika no go tételei nem kevesebbet állítanak, mint hogy a világot a vak véletlen uralja. S ha hinni lehet ezeknek a tételeknek, akkor itt egy több mint két évezredes metafizikai kérdésre kapunk választ, méghozzá olyan választ, amely bármikor megismételhető fizikai kísérletekben nyert megfigyeléseken nyugszik. Mik is ezek a kísérletek pontosan? És hihetünk-e a kvantummechanika no go tételeinek? Vagy inkább kell hinnünk azoknak, akik a realtivitáselméletből ezzel ellentétes konklúziót vezetnek le, s a világ teljesen determinált? Egyáltalán, mit jelent az, hogy determinált? Hogy függ össze mindez az idő természetével, vagy az okság fogalmával? Mi a véletlen? Mit értünk pontosan valószínűség alatt? Van-e a kvantummechanikának külön logikája és külön valószínűségelmélete? Lehet-e az embernek szabad akarata egy determinisztikus világban? És egy nem determinisztikusban? Kell-e a kvantummechanika a szabad akarathoz? Az előadás ilyen és hasonló kérdésekre ad választ.

Tartalom:


 1 Bevezetés
 2 A nyitott jövőhöz mindenekelőtt jövő kell
    2.1 Klasszikus elképzelések az idő folyásáról
    2.2 A relativitáselmélet konzekvenciái
    2.3 Megtudhatunk-e a relativitáselméletből bármit is a térről és az időről?
    2.4 A téridő geometriájának konvencionális jellege. Első közelítés
    2.5 A téridő geometriájának konvencionális jellege. Második közelítés
    2.6 Az egyidejűség ontológiai státusza
 3 Mi esszenciális és mi nem az idő fogalmában?
 4 Determinizmus
    4.1 Mi a determinizmus?
    4.2 Determinizmus és lokalitás
 5 A klasszikus valószínűségelmélet alapjai
    5.1 A klasszikus valószínűségszámítás matematikája
    5.2 A Pitowsky-tétel
    5.3 A valószínség értelmezései
    5.4 Kísérlet a valószínűség fizikalista interpretációjára
 6 Kauzalitás
    6.1 Episztemikus értelmezés
    6.2 Modális értelmezés
    6.3 A kauzalitás valószínségi elmélete
    6.4 A kauzalitás ontológiai elmélete
    6.5 Nincs korreláció kauzalitás nélkül
 7 A kvantummechanika mint nem klasszikus valószínűségelmélet
    7.1 Valószínűségelmélet a Hilbert-hálón
    7.2 A kvantum- és a klasszikus valószínűségelmélet viszonya
    7.3 Kvantumlogika
    7.4 A kvantumvalószínűség két lehetséges értelmezése
 8 A méréselméleti paradoxon
    8.1 A hullámfüggvény két különböző interpretációja
    8.2 A méréselméleti paradoxon
 9 A kvantummechanika no go tételei
    9.1 Neumann-tétel
    9.2 Jauch--Piron-tétel
    9.3 Kochen--Specker-tétel
    9.4 Az Einstein--Podolsky--Rosen-kísérlet
    9.5 A laboratóriumi jegyzőkönyv argumentum
    9.6 Bell-tétel
    9.7 Greenberger--Horne--Zeilinger-tétel
    9.8 A no go tételek és a determinizmus
 10 Szabad akarat és determinizmus
    10.1 A szabad akarat problémájának kontextusa
    10.2 Szabad akarat és a kvantummechanika
    10.3 Newcomb-paradoxon
    10.4 A szabad akarat fenomenológiája
 11 A paradoxonok feloldása
    11.1 A kvantumstatisztika Fine-féle értelmezése
    11.2 Kontextualitás kontextualitás nélkül
    11.3 Az EPR-kísérlet Fine-modellje
    11.4 A  teljes modell
    11.5 A GHZ-kísérlet egy teljes, Fine-féle lokális rejtettparaméteres modellje


2008-07-20


(Legfrissebb javított verzió!)

Olvasásához az Adobe Reader szükséges.

Reflexiók és vita:
  • Hraskó Péter: Kritikai észrevételek Szabó László A nyitott jövő problémája című könyvéhez (pdf)
  • E. Szabó  László: Válasz Hraskó Péter "Kritikai észrevételek ..." c. írására (pdf)
 
2008