Zsófia Zvolenszky
Online papers  //  Letölthető írások

PUBLISHED WORK IN ENGLISH // ANGOL NYELVEN MEGJELENT ÍRÁSOK


Fictional Characters, Mythical Objects and the Phenomenon of Inadvertent Creation. To appear in a special issue on fiction, Joshua T. Spenser (ed.) of Res Philosophica, 2/93 April  2016. (This link gives a preview, the full paper is available with a subscription only, send me an email request if you'd like a copy of this paper.)

Inferring Content: Metaphor and Malapropism. 
In: Dunja Jutronic (ed.), a special issue on Dan Sperber and Deirdre Wilson's Philosophy of Language, Croatian Journal of Philosophy 55/44, 163–182, 2015. (Email me if you'd like a copy of this paper.)

An Argument for Authorial Creation. In: Organon F 22/4, 461
–487, 2015.

Artifactualism and Inadvertent Authorial Creation. In: Fabian Dorsch and Dan-Eugen Ratiu (eds.), Proceedings of the European Society for Aesthetics vol. 7/2015, 457468.

Relevance Theoretic Inferential Procedures: Accounting for Metaphor and Malapropism. AISB Convention 2015 Proceedings (University of Kent, Anglia).

Inadvertent Creation and Fictional Characters. In: Juraj Hvorecky (ed.), Organon F 2015/22, Supplementary Issue 1 for Petr Kot'átko's 60th birthday, 169–164, 2015.

Artifactualism and Authorial Creation.
In: Fabian Dorsch and Dan-Eugen Ratiu (eds.), Proceedings of the European Society for Aesthetics vol. 6/2014, 457–469.

Conditionals, Dispositions, and Free Will. In: Hungarian Philosophical Review (Magyar Filozófiai Szemle 2014/4, 58, special issue: Are We Free After All? Reading Huoranszki, Tibor Bárány, András Szigeti (eds.), 45
67.

Abstract Artifact Theory about Fictional Characters Defended — Why Sainsbury’s Category-Mistake Objection is Mistaken. In: Fabian Dorsch and Dan-Eugen Ratiu (eds.), Proceedings of the European Society for Aesthetics vol. 5/2013, 597–612.

Against Sainsbury’s Irrealism About Fictional Characters: Harry Potter as an Abstract Artifact. In: Hungarian Philosophical Review (Magyar Filozófiai Szemle) 2012/4, special issue: Realism, Gábor Bács, Dávid Márk Kovács and János Tőzsér (eds.), 83–109.

Searle on Analyticity, Necessity, and Proper Names. Organon F vol. 19, 2012, Supplementary Issue 2, Juraj Hvorecký and Petr Kot’átko (eds.), 109–136.

 

A Gricean Rearrangement of Epithets. In: Ferenc Kiefer and Zoltán Bánréti (eds.), 20 Years of Theoretical Linguistics in Budapest: A selection of papers from the 2010 conference celebrating the twentieth anniversary of the Theoretical Linguistics Programme of Eötvös Loránd University, Budapest: Hungarian Academy of Sciences Research Institute for Linguistics, Tinta Publishing House, 2012, 183–218.

 

Ruzsa on Quine’s Argument Against Modal Logic. Hungarian Philosophical Review (Magyar Filozófiai Szemle) special issue: Imre Ruzsa: A Man of Consequence, András Máté and Péter Mekis (eds.), 2010/4, 40–48.


Naming and Uncertainty: The Historical-Chain Theory Revised. Proceedings of the XXVth Varna International Philosophical School, Sofia: IPhR-BAS, 2010, 132–141.


Book Review: Paul Elbourne, Situations and Individuals. Philosophical Review 2008/117:2, 314–316.

A Semantic Constraint on the Logic of Modal Conditionals. In: Beáta Gyuris, László Kálmán, Chris Piñon, Károly Varasdi (eds.), Proceedings of the Ninth Symposium on Logic and Language (LoLa 9).  Budapest: Révai Digitális Kiadó, 2006, 167–177.

Analytic Truths and Kripke’s Semantic Turn. Croatian Journal of Philosophy 17, 2006, 327–341. PREPRINT

Is a Possible-worlds Semantics of Modality Possible? -- A Problem for Kratzers Semantics. In Brendan Jackson (ed.), Proceedings of Semantics and Linguistic Theory XII (SALT XII). Ithaca, New York: Cornell University Press, 2002. 339–358. PREPRINT

Is a Possible-worlds Semantics of Modality Possible? -- A Problem for Kratzers Semantics. Linguistics in the Big Apple (LIBA): CUNY/NYU Working Papers in Linguistics, 2002

On Inclusive Reference Anaphora: New Perspectives from Hungarian. Co-authored with Marcel den Dikken and Anikó Lipták. In: Karine Megerdoomian   Leora Anne Bar-el (eds.), WCCFL 20: Proceedings of the 20th West Coast Conference on Formal Linguistics. Somerville, Massachusetts: Cascadilla Press, 2001, 137–149.

Definite Descriptions: What Frege Got Right and Russell Didn’t. Aporia Undergraduate Philosophy Journal VII, 1997, 1–16. PREPRINT


PUBLISHED WORK IN HUNGARIAN // MAGYAR NYELVEN MEGJELENT ÍRÁSOK


Pofonegyszerű, kedves Kripkém? (recenzió, Saul Kripke: Reference and Existence (2013)) bővített, online változat. In: Műút (Kiskáté rovat, vendégszerkesztő: Bárány Tibor) 2015 szeptember. (Eredeti megjelenés: Műút 60/5/2015053 86–89.) 


Lehetséges világok és deontikus modalitás: Érv a leibnizi bikondicionális elemzés ellen. In: Schmal Dániel (ed.) Különszám: Monadológia, Magyar Filozófiai Szemle 59/1 55–77. (Szívesen elküldöm emailen a szöveget, ha írsz/ír nekem.)

Gombóc Artúr mint emberalkotta absztrakt tárgy 2: Egy érv a szerzői alkotás mellett. In: Márton Miklós, Molnár Gábor, Tőzsér János (szerk.), Megértés, magyarázat, realizmus, Budapest: L'Harmattan, 193–208. (Szívesen elküldöm emailen a szöveget, ha írsz/ír nekem.)

Egy filozófiai mítosz John Searle névelméletéről. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVI, Kelemen János (szerk.), Budapest: Akadémiai, 2014, 211
–238. (A link csak 2016 őszétől müködik. Előtte is szívesen elküldöm emailen a szöveget, ha írsz/ír nekem.)

Egy szöveg saját szemmel. In: A megértés mint hivatás. Köszöntő kötet Erdélyi Ágnes 70. születésnapjára, Bárány Tibor, Gáspár Zsuzsa, Margócsy István, Reich Orsolya, Vér Ádám (szerk.), Budapest: L'Harmattan, 2014, 466–478.

K
ripke fordítva. Bárány Tiborral közösen. Budapesti Könyvszemle (BUKSZ) 25:2, 151–162. PREPRINT

Gombóc Artúr mint emberalkotta absztrakt tárgy. In: Zvolenszky Zsófia, Molnár Attila, Mekis Péter, Markovich Réka, Jellinek Sára, Gömöri Márton, Bitai Tamás. (szerk.), Nehogy érvgyűlölők legyünkTanulmánykötet Máté András 60. születésnapjára, Budapest: L’Harmattan, 2013, 296–307.

"Társalgás és logika" kétszer két évtized távlatából. In: H. Paul Grice: Tanulmányok a szavak életéről (fordította Bárány Tibor, Gyarmathy Zsófia et al.), Bárány Tibor és Márton Miklós (szerk.), Budapest: Gondolat, 2011, 338–364.

   

Megnevezés és szükségszerűség – Négy évtized távlatában. In: Saul Kripke: Megnevezés és szükségszerűség (fordította Bárány Tibor), Zvolenszky Zsófia (ed.), Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007.  

Grice metaforaelméletének védelmében: Ki mondta, hogy az élet nem habos torta? Világosság 2006/8–9–10, 9–19.

 "Nyitva az ajtó" és "Üres minden pohár": Határozott leírások, kvantifikált kifejezések, igazságfeltételek. Szabad Változók 3: A szemantika perspektívái workshop írásos anyagaiból, 2006. <http://www.szv.hu/kiadasok/3>

Ingatag határozott leírások, ingatag kvantifikált kifejezések. Világosság 2005/12. 89–102.  

Russell megingathatatlan elmélete a határozott leírásokról. Kellék 27–28, 2005/2. 

Analitikus igazságok és Kripke szemantikai fordulata. Világosság, 2005/2-3. 171–182.


MANUSCRIPTS // KÉZIRATOK


I am delighted if you decide ot quote this materialplease send me an email if you do. Comments are welcome.
Amennyiben idézni szeretne ezekből az írásokból én örülnék a legjobban!  kérem jelezze emailen. Örömmel veszem a szakmai megjegyzéseket is.
zvolenszky [[[ @ ]]] elte.hu

The three papers in my dissertation portfolio Modality, Names and Descriptions:  //
A Modality, Names and Descriptions c. disszertációmban szereplő három írás:

The Lost Pillar of Deontic Modality (2007)

Naming with Necessity (2007)

Incomplete Descriptions, Incomplete Quantified Expressions (2007)

(dissertation abstract // a disszertáció rezüméje)

* * * * *

Deontic Discourse – Lessons from Inferentialism (2005). To appear in: János Boros  Zsolt Garai (eds.), Robert Brandom’s Philosophy.

A Unified Account of Anaphora for Brandom’s Inferentialism (2003). To appear in: János Boros  Zsolt Garai (eds.), Robert Brandom’s Philosophy. 


back // vissza                               
ELTE BTK Logika Tanszék // Logic Department, Eötvös University (ELTE)